Tjenesteplan

Vikarkorpset dækker vagter i hele Center for Handicap. Vikarkorpset arbejder efter en tjenesteplan med 8 fastlagte fridøgn og en fast afspadseringsdag. Tjenesteplan for vikarkorpset udarbejdes når de enkelte team har meldt deres behov for vikar ind. 

Du har som medarbejder i vikarkorpset fri hver anden weekend og arbejder den modsatte, enten lige eller ulige uger. Du har mulighed for at melde ønsker for ferie, vagter og andet frihed ind på lige fod med de øvrige ansatte i CFH.

Der vil være flest dage hvor du vil kende dine vagter på forhånd, men der kan også være dage, hvor du bliver kontaktet med henblik på, om man kan tage en akut vagt på dagen, eller et par dage frem.

I vikarkorpset er der i perioder udlån til teams i Center for Handicap. Det vil sige, at i en periode på en måned eller mere er du fast, i det team du er udlånt til. I den periode er det teamet, der udarbejder din tjenesteplan.

 

Tjenesteplan med vagter