Klubtilbud

Klub Skovbo henvender sig til borgere med psykiske, fysiske og sociale funktionsnedsættelser i Lolland Kommune og har en bred geografisk dækning.  

Det overordnede formål med Klub Skovbo er at bidrage til netværksdannelse. Det giver mulighed for at etablere, udvikle og vedligeholde fællesskaber og potentielt skabe sig et socialt netværk i andre foreninger.
 
Klub Skovbo samarbejder med frivillighed foreninger for at sikre et så bredt aktivitetstilbud som muligt. 

Klub Skovbo består af flere spor. Åbne aktiviteter, aktiviteter, der er aldersinddelt og gruppeforløb, hvor formålet er at styrke den enkeltes borgers kompetencer. Formålet er endvidere at modvirke isolation og ensomhed og skaber rammer for progression.

Der er ansat specialpædagogisk personale til at understøtte klubtilbuddet. 

Klub Skovbo har et brugerråd, hvor borgerne har indflydelse på kommende aktiviteter. 
Der udkommer en aktivitetskalender fire gange om året. Det er gratis at deltage i Klub Skovbo, dog vil der være aktiviteter, hvor der vil være egenbetaling.