Gode tendenser

Allerede i første projektår i implementering af LA2u i Krogsbølleparken kunne vi konstatere, at metoden og tilgangen havde en positiv indvirkning på trivsel, hos både borgere og medarbejdere. Det betød, blandt andet, et stort fald i voldsomme episoder i botilbuddet og at der blev rum til en ny fælles faglighed og stærkere samarbejde i Krogsbølleparken.

VIVEs midtvejsevaluering 

Nu viser midtvejsevalueringen af puljen, gennemført af VIVE for Social- og Boligstyrelsen, at vi ikke er de eneste, som oplever en positiv udvikling i forbindelse med implementering af LA2u. Faktisk viser midtvejsevalueringen. at de botilbud der deltager i projektet gennem Social- og Boligstyrelsen viser et markant fald i antallet af magtanvendelser, i modsætning til en ellers national tendens. hvor antallet af indrapporterede magtanvendelser stiger. Midtvejsevalueringen viser også. at trivsel hos borgere og medarbejdere stiger, på tværs af de 8 botilbud som deltager i projektet. Det er virkelig gode tendenser. Du kan på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, læse midtvejsevalueringen

Smilende kvinde i madsituation sammen med en personale
Fotograf Niels Hougaard

Fælles faglighed højner trivsel

Øget trivsel hos borgerne ser i praksis ud på forskellige måder og fokus på borgerens indefra perspektiv forpligtiger medarbejderne i Krogsbølleparken, til at finde nye veje at gå i det daglige. I interesseorganisationen Lev's december magasin, kan du læse om LA2u i Krogsbølleparken, set gennem øjnene af både borger og medarbejder. Artiklen er en del af et tema, som skal vise et modbillede til Operation X dokumentarerne fra november 2023 og pointerer, at et stærkt fokus på faglighed kan bidrage til at mindske og forebygge forråelse i det pædagogiske arbejde. 

Du kan læse artiklen her i Lev Magasinet 6 2023

Som landsformand for Lev, Anni Sørensen, skriver i sin leder: ”Det er eksempler til efterfølgelse, som viser at høj faglighed findes ’derude’. Den er lige til at bruge”. I artiklen fra Krogsbølleparken kan du læse om hvordan det ser ud i praksis. Du kan også læse om hvordan LA2u skal implementeres bredere ud i Center for Handicap, så vi kan fortsætte med den gode udvikling for borgernes trivsel og det fælles faglige samarbejde.