Stormarken 1-3

Botilbuddet rummer 15 lejeboliger, efter almennyttig lejeloven §105, hvor der til målgruppen ydes støtte efter §85. Målgruppen er voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, i alderen 18+.

Målgruppen

Målgruppen har behov for varig støtte og vejledning omkring almindelige daglige funktioner såsom personlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.

Særligt for dette botilbud er fokus på det sociale liv samt sociale relationer beboerne imellem. Beboerne understøttes i dagligdagen, således at alle kan bidrage med lyst, interesse og evner til de daglige opgaver. Vi udfordrer til at turde mere, og kunne mere.

Botilbuddet har fokus på borgernes interesser, og støtter dem i at udfolde dem gennem både kreativitet, sociale relationer, samt motion.

Beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i udkanten af Nakskov by, i rolige omgivelser. Der er rig mulighed for ture på de nærliggende stiområder, og trafikalt befinder vi os i et område hvor man som borger kan færdes trygt.

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport fra Stormarken 1 til 5

https://stps.dk/Media/638441184707932980/Stormarken%201-5.pdf (Åbner som PDF)

Kontaktoplysninger

Har du brug for, eller lyst til at høre mere om vores tilbud kan du kontakte nedenstående ledere.

Souschef
Karin Maigaard
Telefon: 54 91 08 03

Teamleder
Tina Kondrup
Telefon: 30 53 49 93