Sundhedstilbud til ansatte

I Center for Handicap er visionen at skabe Danmarks bedste rammer for sundhed og trivsel. 

I fællesskab giver vi hinanden større arbejdsglæde og bedre arbejdsklima for at udvikle kerneydelsen. Gennem det sunde valg vil det samtidig give et bedre helbred, øget velvære og mere energi og overskud. 

 

Vi gør det let at vælge sundt
 

Vi ser sundhed og trivsel, som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten, så vi kan håndtere udfordringer i kerneydelsen og indgå i menneskelige fællesskaber. Vi skal have et sundere valg igennem dagen, så vi kan gå sundere hjem, end da vi kom.

Personalegruppe som deltager i kollegamotion

Formålet med Center for Handicaps indsats med sundhed og trivsel er at skabe en kultur, der understøtter det sunde valg, så sundhed og trivsel højnes. Vi ser endvidere det gode arbejdsmiljø samt sundhed og trivsel som tæt forbundet, så vi skaber mere social kapital.  For os er sundhed både det mentale, kosten og det aktive liv.