Udvikling på tværs

Projekt Fælles front mod sygefravær kaster en del nye produkter og materialer af sig, til brug for det videre arbejde i Center for Handicap med at nedbringe sygefraværet. 

Blandt andet er der i projektet produceret 3 kulturfilm, til brug for videndeling til både medarbejdere, ledere og nyansatte omkring sygefraværshåndtering i Center for Handicap. Videoerne fokuserer på, hvorfor det er vigtigt at have øje for kulturen omkring sygefravær og hvordan man kan lave små ændringer i praksis, som kan medføre store forandringer i trivsel og faglighed. 

Ledergruppen i Center for Handicap udarbejder, i fællesskab med konsulenter, redskaber til en gennemsigtig og overskuelig sygefraværshåndtering, med udgangspunkt i sygefraværspolitikken i Lolland Kommune. Redskaberne har det formål, at den enkelte teamleder hurtigt kan orientere sig i de forskellige typer af samtaler i sygefraværshåndteringen, at ledergruppen har en ensrettet håndtering af sygefravær og at der er gennemsigtighed for medarbejderne. Tryghed og viden om forløbet i sygefraværshåndtering er essentielt for den gode dialog mellem leder og medarbejder, hvilket de forskellige redskaber skal understøtte. 

Sygefraværskoordinationsgruppen udvikler og afprøver sideløbende prøvehandlinger indenfor hhv. Sense of meaning, sense of belonging og Competence. Prøvehandling inden for Sense of meaning og Competence har det formål, at alle medarbejdere og fagligheder i Center for Handicap er bevidste om, hvordan de bringer deres kompetencer og faglighed i spil i løsningen af kerneopgaven. Prøvehandling indenfor sense of belonging har det formål, at procedurer og arbejdsgange indenfor sygefravær er tydelige for alle dele af organisationen, for at styrke oplevelsen af at individet er en del af et samlet hele, uanset sygefravær. 

Sammenlagt bidrager de mange spor i projektet til at sikre en ensartet og gennemsigtig sygefraværshåndtering, ligesom der sker konkrete ændringer i praksis til gavn for det gode arbejdsmiljø og trivslen.