Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU

STU er en treårig ungdomsuddannelse til unge, der har afsluttet folkeskolen, er under 25 år og som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Ungdomsuddannelsen indeholder fag og aktiviteter, der fremmer elevens personlige udvikling og giver mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet.

På STU Lolland tror vi på, at tryghed skaber fundamentet for trivsel, udvikling og læring. Derfor arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor den enkelte elev er i fokus. Der bliver taget individuelle hensyn ud fra den enkelte elevs nærmeste udviklingszone efter devisen, at vi alle lærer af vores succeser. Derfor samler vi på succesoplevelser og tror på, at alle mennesker vokser af ros og anerkendelse.

elev fra STU som sidder og maler et billede

Vores kerneopgave er, at afklare elevernes arbejdsduelighed og udvikle den enkeltes evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i sit privatliv. Med de styrker og begrænsninger, de hver især har.

Vi arbejder med relationsdannelse, både mellem de enkelte elever, og mellem elev og undervisere. Det gør vi for at styrke de unge i at holde fast på- samt åbne op for nye positive relationer. Vi arbejder med at styrke de gode relationer, dem som giver de unge positive indspark i både skole og fritidsliv. 

STU skal give mening for den enkelte og skabe grobund for at sætte retning og tage styringen over eget liv, uddannelse og fremtid.