Personalegrupper

Vi er en specialpædagogisk decentral enhed, som arbejder tværfagligt i flere faggrupper.  Vi er 280 medarbejdere, der arbejder i teams fordelt i 6 afdelinger.

Derudover er der et Tværgående Team, der løser opgaver såsom vagtplanlægning, tværgående arbejdsmiljø, frivillige indsats, klubtilbud, kompetenceudvikling mv.

Personalegruppen er sammensat efter de kompetencer, der er brug for i den enkelte afdeling.
Det betyder, at vi er en medarbejderstab bestående af socialpædagoger, lærere, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, medieuddannede, værkstedsassistenter m.fl.
Mange har taget efteruddannelse og har derved tilegnet sig flere specifikke kompetencer.