Værdigrundlag

Hvad er det der gør det meningsfyldt, at tage på arbejde hver dag? Hvad er det helt præcist, der er formålet med det hele? Eller med andre ord: Hvad er vores vision og hvad er selve kerneopgaven i Center for Handicap?

I Center for Handicap møder vi hver dag borgere med en rig variation af fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, med meget varierende og individuelle støttebehov, men uanset hvor i organisationen vi færdes, så vil den faglige vision altid være:

 

At understøtte den enkeltes muligheder for at leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt på egne præmisser
 

For at løse kerneopgaven tager vi udgangspunkt i den faglige og professionelle tilgang. Det gør vi først og fremmest gennem en fagligt velfunderet, specialpædagogisk indsats, med bevidste valg af teori og metoder som fundament for den daglige praksis. 

En praksis der primært tager afsæt i en ressourceorienteret og anerkendende tilgang, en forståelse af individet som et socialt væsen, der er under udvikling hele livet. Alle borgere, uanset handicap og individuelle støttebehov, får de optimale rammer for at blive ved med at udvikle sig.

Målet er at skabe rammer, så alle ansatte bliver ved med at udvikle sig fagligt og personligt, således den enkelte har en høj trivsel. Det er med til at den enkelte højner kvaliteten i kerneydelsen.