Flintebjerg Nord og Syd

Botilbuddet rummer 12 lejeboliger, efter alm. Nyttig lejeloven §105, hvor der til målgruppen ydes støtte efter §85. Målgruppen er voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, i alderen 18+

Boliger af Flintebjerg Nord og Syd set fra vejen

Målgruppen

Målgruppen har behov for varig støtte og vejledning omkring almindelige daglige funktioner såsom personlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.

Særligt for dette botilbud, her bor primært ældre borgere, samt borgere med en demens sygdom. Botilbuddet har fokus på et indholdsrigt ældre liv, med tilpassede aktiviteter til målgruppen.

De udfordringer, beboernes alder og funktionsnedsættelser medføre, kompenserer personalet i vid udstrækning for gennem denne tætte omsorg, støtte og hjælp. Vores holdning er, at alle uanset alder og handicap kan bidrage med noget gennem hele livet.

Beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i Holeby, lidt uden for byen, i rolige omgivelser. Holeby er en lille landsby, men en lille købmand, hvor borgerne har mulighed for handle. Botilbuddet er ikke langt fra Aktivitets-og samværstilbuddet, og derfor kan deres faciliteter benyttes uden for dennes åbningstid.

Kontaktoplysninger

Har du brug for, eller lyst til at høre mere om vores tilbud kan du kontakte nedenstående ledere.

Centerleder
Annette Moryl Hansen
Telefon: 51 29 08 51

Teamleder
Suzzi Bonde
Telefon: 24 80 65 36