Kerneopgave

På STU Lolland tror vi på, at tryghed skaber fundamentet for trivsel, udvikling og læring. Derfor arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor den enkelte elev er i fokus. Der bliver taget individuelle hensyn ud fra den enkelte elevs nærmeste udviklingszone, efter devisen, at vi alle lærer af vores succeser. Derfor samler vi på succesoplevelser og tror på, at alle mennesker vokser af ros og anerkendelse.

Vores kerneopgave er at afklare elevernes arbejdsduelighed og udvikle den enkeltes evne til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og i sit privatliv, med de styrker og begrænsninger, de hver især har.

Vi arbejder med relationsdannelse både mellem de enkelte elever, og mellem elev og undervisere. Dette for at styrke de unge i at holde fast på, samt åbne op for nye positive relationer. Vi arbejder med at styrke de gode relationer, dem som giver de unge positive indspark i både skole og fritidsliv. 

STU skal give mening for den enkelte og skabe grobund for at sætte retning og tage magten over eget liv, uddannelse og fremtid.

Vision

STU Lolland er et alsidigt og spændende tilbud, hvor vi gennem trygge rammer og tillidsfulde relationer, udvikler elevernes evne til livsmestring.
Vi vil gennem fællesskab og et udviklende miljø, løfte eleverne op til at blive de bedste udgaver af dem selv. 

STU student 2021 set fra ryggen