Kostpolitik

På STU Lolland arbejder vi efter kostprincipperne i Center for Handicap, som er underlagt Lolland Kommune, samt underbygger den sunde tilgang med motion flere gange ugentligt.

Det sunde fokus skal ses i lyset af stadig større sundhedsmæssige udfordringer hos eleverne, hvor vi ser det som vores pligt at understøtte det sunde valg i livet.

Flere undersøgelser viser, at voksne med psykiske lidelser og store sociale problemer ofte har en mere usund sundhedsadfærd end den øvrige baggrundsbefolkning. Det ses blandt andet i forhold til overvægt, usund kost, fysisk inaktivitet, alkoholforbrug, forbrug af euforiserende stoffer, samt rygevaner. Disse forhold har, sammen med en række andre faktorer, som fx levekår, medicinforbrug og kontakt til sundhedsvæsnet, betydning for denne gruppe borgeres sundhedstilstand. Borgere med psykiske lidelser og borgere med store sociale problemer har en middellevetid, der er markant kortere end den øvrige befolkning. Der er op til 20 års forskel. Dertil kommer, at denne gruppe borgere også har flere leveår, hvor sygdomme og helbredstilstand begrænser deres muligheder for at leve det liv, de ønsker.

Lige netop derfor, har vi en forpligtigelse, og derfor handler vi!

snittede grøntsager i en gryde

Formål

Kostpolitikken har til formål at øge sundhed og trivsel hos eleverne.

Mål

Det er vores mål, at eleverne lærer om sund og varieret kost, samt bliver bevidste om at træffe sunde valg.
Det er ligeledes målet at tilbyde, samt undervise i at tilberede kost, som optimerer hjernens læringskapacitet og kroppens velvære.

Generalt

Vi opfordrer eleverne til at have madpakker med, som læner sig op ad de officielle kostråd. Vi understøtter eleverne i at få indblik i, hvad dette betyder, og hvad der reelt kan være af indhold i en madpakke ud fra dette.
Vi opfordrer eleverne til, at de usunde valg som energidrikke, slik, chips osv. holdes uden for skolens rammer.
Kage mm. kan ses i forbindelse med arrangementer, fødselsdage osv.
På turdage opfordrer vi til, at eleverne har madpakke med, som på alle andre dage. Ønsker eleverne at lave indkøb på turene, opfordrer vi altid til det sunde valg.

Vi arbejder dialogbaseret, og ikke ud fra forbud.  Det vil sige, at vi tager de nødvendige snakke med eleverne, ud fra de mål, der står i deres uddannelsesplaner, og ud fra den sunde kultur, vi ønsker at skabe på skolen. Vi arbejder anerkendende og med respekt for elevernes frie og myndige valg. Dog gælder for alle ansatte på skolen den gennemgående faglige tilgang, at vi understøtter det sunde valg, og med faglig guidning søger at få eleverne til at vælge de gode vaner til. 

Faglige tiltag

Vores kostpolitik er gennemgående i alle fag, såsom køkkenundervisning, idræt, samfundsfag, ADL osv.

I køkkenundervisningen, underviser vi eleverne i nemme, sunde og hurtige retter, for at skabe gode vaner og for den vej igennem at mindske behovet for at vælge det usunde og sukkerholdige.

Vi guider eleverne i, hvad sund kost betyder for hjernens evne til at lære, samt hvad et stort sukkerforbrug betyder for ens velbefindende.

Vores køkkenundervisning tager udgangspunkt i elevernes indkomstgrundlag, som er uddannelseshjælp på skolen og i den første tid efter endt STU. Det handler om, at vi sammen med eleverne får skabt gode vaner, som de kan benytte på egen hånd, når tiden kommer til at bo i egen lejlighed. Vi forsøger at motivere de unge til at leve sundt og billigt, så de kan klare sig selv med en beskeden indtægt.

Eleverne undervises i at lave mad individuelt, da det skal overføres til livet uden for skolen. Eleverne præsenteres for -og laver få, genkendelige retter, som eleven kan huske, samt overskue.

Når der handles til køkkenundervisning, er det altid ud fra de sunde principper i vores kostpolitik. Vi opfordrer til, at eleverne ikke handler til eget forbrug i dette fag, da det kan give undervisningen et forkert fokus.

Vi tilbyder sund og nærende morgenmad hver morgen. Dette gøres for at sikre eleverne den bedste start på dagen, med overskud til indlæring.

Vi samarbejder med Fødevarebanken, hvilket gør eleverne bevidste om at mindske madspild. Den viden, eleverne får, er brugbar, når de skal tænke kreativt med madrester, de kan stå med i et køkken på et minimalt budget.