Smedjen

På smedeværkstedet udføres diverse bestillingsopgaver og vedligeholdelse af Den Sociale Virksomheds materiel. Her udvikles også projekter i samarbejde med Træværkstedet, blandt andet igennem fremstilling af plankeborde med understel i metal, og andre former for samproduktioner.

Smedeværkstedet er også en del af ”Ungeindsatsen” i Lolland kommune, som tager sigte på den gruppe af unge der befinder sig i gråzonen mellem det ordinære arbejdsmarked og beskyttet beskæftigelse, med henblik på at sætte disse unge i stand til at indgå på det ordinære arbejdsmarked med et minimum af særlige skånehensyn.

Værktøj på smedeværkstedet