Vikarkorpset

Center for Handicap har et internt vikarkorps, der består af faglærte og ufaglærte medarbejdere. Vikarkorpset bliver udvidet i sommerhalvåret med tidsbestemte ansættelser, hvor der kan være mulighed for forlængelse.

 

Baggrunden for at etablere et vikarkorps er, at vi finder det vigtigt, at alle har et tilhørsforhold og er derfor samlet i et team, så der er et fællesskab. Vi mener, at vi med den model er med til at højne trivslen og sætter arbejdsmiljøet højt. Arbejdsmiljørepræsentanten er altid med på teammøder, så vi sammen kan tage drøftelser vedrørende det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Vikarkorpset fungerer som et team med arbejdsopgaver fordelt i hele organisationen. Vi ser vikarkorpset som en vigtig del af organisationen, som løbende bliver tilbudt kompetenceudvikling. 

Center for Handicap bruger en app, der hedder CAS vikarbooking.  I CAS Vikarbooking har vikaren altid en opdateret udgave af sin vagtplan, samt mulighed for at se hvilke vagter, der er udækkede. Vikarkorpset dækker morgen-, mellem-, aften- og nattevagter.