Fælles front mod sygefravær giver fælles resultater

I Center for Handicap har vi nu gennem 2 år arbejdet med at nedbringe sygefraværet gennem projektet ”Fælles front mod sygefravær”, som er finansieret med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den 30. januar 2024 afholdte vi i Center for Handicap Kick out arrangement med det formål at få videreformidlet den røde tråd i de mange spor og få skabt dialog om, hvordan vi sikrer forankring fremadrettet. Til arrangementet deltog både ledelsesrepræsentanter, sektorrepræsentanter, AMR, TR, MED udvalg, TRIO, koordinerende pædagoger, sygefraværskoordinationsgruppen, HR og jobcenter. Derfor bød dagen på masser af muligheder, for at få talt på tværs og få forskellige perspektiver ind i dialogen. For her ved projektets afslutning, er der masser at indgå i dialog om. For eksempel, hvordan får vi grebet de værktøjer vi har fået i projektet? Hvordan sikrer vi, at de bliver brugt og kommer ud at leve? Hvordan får vi skabt gennemsigtighed og kendskab i hele organisationen, om resultaterne af projektet og det vi fremadrettet skal bruge dem til?

centerleder byder velkommen til Kick Out arrangement

Der har ligget et stort arbejde i projektperioden, og der ligger et stort arbejde forude, for at fastholde fokus på at nedbringe fraværet. Men arbejdet betaler sig. Budskabet på Kick out var også, at det nytter. Igennem projektperioden er det lykkedes at nedbringe fraværet i Center for Handicap, så det gennemsnitligt er faldet med næsten 3 % fra projektstart til projektslut. Inden projektperioden lå Center for Handicaps sygefravær 3,5 % højere end gennemsnittet i Lolland Kommune. Ved kick out er fraværet kun 0,3 % højere. Det er lykkedes os at nå måltallet for projektet, hvilket på sigt kan betyde en besparelse i vikarbudget, flere medarbejdere på arbejde og mere kvalitet i løsningen af kerneopgaven. Ved hjælp af de mange gode værktøjer, samarbejder og fokusområder vi har opnået i projektet, har vi et godt afsæt for at fortsætte den udvikling.

Projektleder præsenter projekt foran en forsamling

Selvom projektet slutter, så fortsætter arbejdet. Nu skal værktøjerne implementeres, de udviklede film skal anvendes og data skal bruges i dialog, i organisationen. Som du kan høre i filmen her, er sygefravær et fælles ansvar. Og projektet viser os, at når det fælles ansvar løftes, så opnår vi også fælles resultater.