Sundhedstilbud til borgere

I Center for Handicap ønsker vi at skabe de bedste rammer for sundhed og trivsel for borgerne. Det gør vi ved at skabe en kultur, der understøtter det sunde valg, så sundhed og trivsel højnes.
Vi ser sundhed og trivsel, som en vigtig ting i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten hos den enkelte borger. 
Borgere i Center for Handicap har mange muligheder for at opfylde et ønske om at leve sundere, da borgerne har mulighed for at deltage i aktiviteter, der har fokus på sundhed.

Center for Handicap har uddannet egne instruktører, der er tilknyttet de forskellige aktiviteter. Derudover samarbejder vi med foreninger og frivillige.  

Aktiviteterne foregår på faste dage og tidspunkter fordelt på alle ugens hverdage. Borgerne tilmelder sig fra gang til gang. 

Ligeledes er Center for Handicap opmærksomme på, hvad der er af arrangementer uden for organisationen, der kan være med til at fremme sundhed og trivsel og støtter gerne op om dette.