Krogsbølleparken 1

Botilbuddet rummer 8 lejeboliger, efter alm. Nyttig lejeloven §105, hvor der til målgruppen ydes støtte efter §85. Målgruppen er voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, i alderen 18+.

Boliger af Krogsbølleparken 1 set fra haven

Målgruppen

Målgruppen har behov for varig støtte og vejledning omkring almindelige daglige funktioner såsom personlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.

Særligt for dette botilbud, er at det primært er for ældre borgere, samt borgere med en demens sygdom. Botilbuddet har fokus på et indholdsrigt ældre liv, med tilpassede aktiviteter til målgruppen.

De udfordringer, beboernes alder og funktionsnedsættelser medføre, kompenserer personalet i vid udstrækning for gennem denne tætte omsorg, støtte og hjælp. Vores holdning er, at alle uanset alder og handicap kan bidrage med noget gennem hele livet.

Beliggenhed

Botilbuddet er beliggende centralt i Nakskov by. Der er rig mulighed for ture på de nærliggende stiområder, samt i et dejligt parkområde. Der er kort afstand til indkøbsmuligheder, og indre by.

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport fra Krogsbølleparken 1 og 2
Sundhedsfagligt, planlagt - udgående tilsyn INSULIN 2023 Dato for tilsynsbesøget: 15-06-2023 (Åbner som PDF)

Kontaktoplysninger

Har du brug for, eller lyst til at høre mere om vores tilbud kan du kontakte nedenstående ledere.

Centerleder
Annette Moryl Hansen
Telefon: 51 29 08 51

Teamleder
Linda Jegård Michelsen
Telefon: 21 32 09 67