General info

Vikarkorpset dækker fravær i forbindelse med akut sygdom eller andet planlagt fravær som ferie, afspadsering, langtidssygemeldinger, barsler, orlov, kurser etc.

De fleste ansættelser i vikarkorpset er på 30 timer ugentligt, med mulighed for at suppler op med ekstra timer. I tilknytning til vikarkorpset er der tilknyttet tilkaldevikarer, som træder til, når vikarkorpset ikke kan dække de udbudte tjenester.

I vikarkorpset holder vi teammøde hver 2. måned, hvor der er forskellige temaer på dagsorden. Der er mulighed for at deltage i forskellige kurser og uddannelse.