Ledergruppe

Ledergruppen i Center for Handicap består af et team på 9 ledere – en centerleder, en stedfortræder og 7 teamledere. 

Vores grunduddannelse er primært pædagog uddannelsen og derudover har vi forskellige ledelsesmæssige overbygninger på denne.

Som ledergruppe er vi ambitiøse og ønsker at skabe gode, holdbare og bæredygtige resultater. Det gør vi gennem værdibaseret ledelse. Vi arbejder ud fra Lolland Kommunes centrale værdier - åbenhed, fairness, tillid og kompetence, således at værdierne bliver gjort forståelige, accepterede og brugbare. Som ledergruppe har vi fokus på udviklingsmuligheder inden for den økonomiske udmeldte ramme.

Vi stræber hele tiden efter at højne fagligheden, så vi sammen skaber de bedste rammer for borgergrupperne og hinanden. Kerneydelsen er hele tiden i fokus, og vi tager medansvar for arbejdsfællesskabet og har en grundlæggende overbevisning om, at vi i fællesskab kan udvikle det.

Vi tror på, at vi lykkes med opgaverne gennem samarbejde og i professionelle fællesskaber. Vi skal derfor forpligte hinanden til, at bidrage med viden, i såvel medindflydelse og medbestemmelse systemet som i arbejdsmiljøsystemet. Det, at vi i fællesskab lytter til hinanden, højner beslutningsgrundlaget og løfter de fælles organisatoriske opgaver, er med til at skabe udvikling og højne trivslen.

Vi arbejder situationsbestemt og er nysgerrige på, hvad der skaber udvikling hos hver enkelt medarbejder i teamet og på tværs af Center for Handicap.

 

- Sammen skaber vi høj faglighed og gode hverdage