Faglig tilgang

I Center for Handicap behandles alle borgere med respekt og har ret til at være, den de er. Det er den specialpædagogiske måde at tænke på, der er udgangspunkt i alle metoder.

Faglighed og kompetenceudvikling er et fælles ansvar. For os handler faglighed om, at sikre kvaliteten i løsning af kerneopgaven nu og i fremtiden.

Derfor vil vi i Center for Handicap udvikle den enkeltes og organisationens kompetencer, og det skal bidrage til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse af metoder og faglighed. 

Det er et fælles ansvar at skabe udvikling og læring hos både den enkelte og i organisationen. Vi vil være en udviklingsorienteret organisation med ledere og medarbejdere, som støtter op om udvikling og nye tiltag – en organisation, hvor det er lysten til udvikling af kerneopgaven, der er drivkraften.

Alle skal bidrage til en kultur, der fremmer læring og udvikling. Vi arbejder derfor bevidst med, at skabe en kultur, der fremmer høj faglighed. Vi vil skabe et miljø, der fremmer læring og udvikling, og som sætter medarbejderens og lederens udvikling i relation til den daglige opgaveløsning. Der skal være sammenhæng mellem faglighed, kompetenceudvikling og opgaveløsning.