Værdier

På STU udspringer alt, hvad vi gør fra vores tre grundlæggende værdier; fællesskab, respekt og ordentlighed. 

Fællesskab

Vi udvikler fælleskab gennem rummelighed og fælles oplevelser. Hos os kommer værdien i spil, når vi formår at samle eleverne om et fælles tredje. Det være sig gennem morgensang, ture ud af huset, samt fælles arrangementer. Vi sørger for at skabe rum for at eleverne mødes på tværs, så venskaber knyttes på trods af forskelligheder. Vi arbejder for at den enkelte elev får oparbejdet en rummelighed i forhold til fællesskabet, således at de får positive oplevelser i forhold til det at være en del af et ungemiljø.

Respekt

Vi udviser respekt ved at være lydhøre og tale ordentligt til hinanden. Hos os er respekt et nøgleord i forhold til det at være sammen og være en del af fællesskabet. Vi arbejder for et respektfuldt miljø, hvor vi taler ordentligt til og om hinanden. Dette gøres ved at være gode rollemodeller, der viser eleverne vejen til en konstruktiv dialog.

Ordentlighed

Vi udviser ordentlighed ved at være nærværende og tage individuelle hensyn.Vi udviser ordentlighed ved at være tilstede i mødet med eleverne, samt være autentiske. Vi tilrettelægger undervisningen ud fra den enkelte elevs behov og ressourcer, samt justerer mål og krav i forhold til dagsformen. Vi arbejder anerkendende, ved at møde den enkelte elev ud fra lige netop deres livssituation, og de ting de kommer med og fra. Vi hjælper eleverne til at finde deres styrker, og højne deres selvværd. 

Plakater og flyers der ligger på et bord

På STU arbejder vi ud fra Lolland Kommunes værdier på følgende måde:

Åbenhed

 • Vi udviser åbenhed, når alle bliver lyttet til og taget alvorligt, uanset ståsted i livet.
 • Vi udviser åbenhed, når vi skaber rum for en åben og ærlig kommunikation, hvor vi kan tale om både godt og skidt, og hvor alle kommer til orde. Hvor vi lytter til hinanden og føler, vi bliver taget alvorligt. Gensidig åbenhed viser, at vi er en del af en fælles skole, et fælles projekt.
 • Åbenhed er, når STU skaber en professionel fælles ramme, der giver alle mulighed for at komme til orde og blive taget alvorligt- både socialt, personligt og fagligt.
 • På STU Lolland tilstræber vi, at alle har mulighed for at give deres ærlige mening til kende, både i forhold til, hvad de oplever som positivt, men ligeledes hvad der er udfordrende. Alle er en del af fællesskabet, og skal have følelsen af at blive set og hørt.

Kompetence

 • Vi udviser relevante kompetencer, når vi formår at formidle viden, dannelse og faglighed til eleverne, til mestring af og ejerskab i eget liv.
 • Vi udviser kompetence, når brugbar viden og tillærte færdigheder kobles sammen, så disse kan anvendes i praksis og åbne op for muligheder frem for begrænsninger.
 • Vi udviser kompetence, når vi formår at formidle viden, dannelse og faglighed til eleverne, som de kan oversætte i praksis til et så selvstændigt liv som muligt.
 • Vi har fokus på at skolens undervisere har den faglige kompetence til at formidle viden, dannelse og faglighed, samt være i stand til at rumme de individuelle udfordringer og forskelligheder, som eleverne kommer med. 

Tillid

 • På STU Lolland tilstræber vi at opbygge en tillidsfuld relation, baseret på ærlig kommunikation i et trygt undervisningsrum, som tager udgangspunkt i den enkeltes livsvilkår.
 • Tillid skabes gennem relationer, hvor vi møder hinanden i ærlighed, ligeværdighed, respekt og empati. 
 • Tillid skabes, når aftaler holdes, og det vi siger, er det, vi gør.
 • Tillid skabes gennem relation, når vi er troværdige rollemodeller.
 • Tillid og tryghed opbygges gennem relation, når vi møder eleverne med ligeværdighed, respekt, empati, samt anerkendelse af deres livsvilkår.

Fairness

 • Fairness udvises af personalet ved at tage ansvar for et ligeværdigt, tilstrækkeligt hensyn til hver enkelt elev inden for rammerne af STU.
 • Fairness foregår, når der skabes rum og forståelse for den enkeltes personlige behov. 
 • Fairness og ligeværdighed sker, når alle bliver lige værdsat i deres roller.
 • Fairness er at møde eleverne der, hvor de er på dagen og tilpasse undervisningen og rammerne til elevernes mestringsevne.
 • På STU Lolland udviser vi fairness, når vi møder kollegaer og elever med respekt og ordentlighed, samt tager hensyn til personlige behov.