Pædagogstuderende og PA-elever

I Center for Handicap ønsker vi at have en uddannelseskultur, hvor der skabes et højt kvalificeret læringsrum for de studerende/elever, og som giver dem indsigt og kvalifikationer til at praktisere i den specialpædagogiske profession. Vi vil skabe læring og refleksionsrum gennem deltagelse i den specialpædagogiske praksis, vejledning og fagcafeer. 

Forud for praktikstart afholdes intromøde/kursus, for nye studerende/elever i Center for Handicap. Ved intromødet får de studerende overordnet info vedr. organisationen og dens opbygning, om lovgrundlag, kvalitetsstandarder, magtanvendelsescirkulære, tavshedspligt, dokumentations- og kommunikationsmetoder m.m. 

Vi vil gerne udfordres i vores specialpædagogiske tilgang og metoder. Sparring, videndeling og kompetencer er derfor i fokus. Vi ønsker et forum, hvor der gives mulighed for at stille undrende spørgsmål og komme med konstruktiv kritik i den daglige praksis. Formålet med dette er at skabe ny læring, udvikle ny pædagogisk praksis og styrke de faglige kompetencer.