Krogsbølleparken 2

Botilbuddet rummer 8 lejeboliger, efter alm. Nyttig lejeloven §105, hvor der til målgruppen ydes støtte efter §85. Målgruppen er voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, i alderen 18+

Boliger af Krogsbølleparken 2 set fra haven

Målgruppen

Målgruppen har behov for varig støtte og vejledning omkring almindelige daglige funktioner såsom personlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.

Særligt for dette botilbud, er at det primært er for borgere med særligt sociale udfordringer, som kræver en yderst struktureret hverdag med individuelle dagsrytmer/skemaer.

Botilbuddet støtter beboerne i at leve et så selvstændigt og ligeværdigt liv som muligt, på trods af den helt tætte pædagogiske indsats der er nødvendig for den enkelte beboer, for at kunne navigerer i det sociale og offentlige rum.

Med udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ressourcer, tilrettelægger vi en hverdag præget af tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser. Dette tilbydes med respekt for den struktur, som den enkelte beboer har behov for.

Beliggenhed

Botilbuddet er beliggende centralt i Nakskov by. Der er rig mulighed for ture på de nærliggende stiområder, samt i et dejligt parkområde. Der er kort afstand til indkøbsmuligheder, og indre by.

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport fra Krogsbølleparken 1 og 2
Sundhedsfagligt, planlagt - udgående tilsyn INSULIN 2023 Dato for tilsynsbesøget: 15-06-2023 (Åbner som PDF)

Kontaktoplysninger

Har du brug for, eller lyst til at høre mere om vores tilbud kan du kontakte nedenstående ledere.
 

Souschef
Karin Maigaard
Telefon: 54 91 08 03

Teamleder
​Linda Jegård Michelsen
Telefon: 21 32 09 67