Frivillige

Vi ønsker at styrke og udvikle nye former for samarbejde i fællesskab med frivillige. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan være til inspiration og gavn for alle. 
Samarbejdet mellem frivillige og Center for Handicap skaber positiv værdi for borgerne. Der skabes flere aktiviteter og muligheder. De frivillige bidrager med engagement, inspiration og kreativitet til Center for Handicaps opgaveløsning. 
Nye frivillige bliver inviteret til en samtale, hvor vi taler om rammerne for det frivillige arbejde samt forventningsafstemmer i forhold til det at være frivillig her i organisationen. 

Frivillighedsforeningens logo

Frivillige kan supplere med tilbud til borgerne, og Center for Handicap har ansvaret for kerneopgaverne. 

Som frivillig er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Der er mulighed for at være med til at igangsætte og udvikle nye aktiviteter og arrangementer, og for at interesser og idéer, kan blive omdrejningspunkt for nye sociale fællesskaber.

Der er ligeledes tilbud om at deltage i forskellige kurser, fagcafe og indgå i sociale fællesskaber.