Kick off

”Vi har fået nedbragt vore sygefravær, men vi vil gerne have det endnu længere ned, men hvordan? Kan vi gøre noget anderledes i forhold til gennemsigtighed? Kan ledergruppen gøre noget andet?” Der var mange åbne spørgsmål, da centerleder Annette Moryl Hansen tirsdag d. 24. maj 2022, bød velkommen til Center for Handicap’s Kick Off arrangement i forbindelse med projektet ”Fælles front mod sygefravær”.

På dagen blev projektet gennemgået af projektets 3 eksterne konsulenter fra virksomheden ”På Tværs”. Hele projektets udgangspunkt handler om, at man har fokus på fraværet, hvor man arbejder ud fra problemstillingen som et kulturelt fænomen.
Flere undersøgelser viser nemlig, at en arbejdskultur med åbenhed og dialog omkring sygefravær har betydning for, om sygefraværet er højt eller lavt i en organisation og på den baggrund er der et stort fokus på arbejdskulturen.

For at blive klogere på den del, vil man gøre brug af observation som metode, hvor man vil anvende tilgangen Bottom Up, hvor grundtanken er medarbejderinvolvering. Man vil ligeledes være optaget af sygefraværssamtalen samt ledersparring gennem projektet.

Som afslutning på dagens program, blev de fremmødte inddelt i forskellige grupper, hvor temaet var: Dialog omkring sygefravær. For hvordan italesætter vi fravær? Taler vi hinanden hjem? Omtaler vi sygefraværet med mistillid?

Projektet er skudt i gang, og ved Kick Off arrangementet blev der allerede tilført en masse gode tanker og ideer til projektet. En spændende proces, som vi kommer til at følge de næste par år.