Flintebjerg Vest

Botilbuddet rummer 8 lejeboliger, efter alm. Nyttig lejeloven §105, hvor der til målgruppen ydes støtte efter §85. Målgruppen er voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, i alderen 18+

Boliger af Flintebjerg Vest set fra haven

Målgruppen

Målgruppen har behov for varig støtte og vejledning omkring almindelige daglige funktioner såsom personlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.

Særligt for dette botilbud, er det er yngre mennesker med autisme spektrum forstyrrelser eller brug for samme som struktur. Botilbuddet har derfor fokus på et indholdsrigt ungeliv tilpasset den enkelte unge. Der er ligeledes fokus på pårørende samarbejde – pårørende inddragelse. Den enkelte unge sikres mulighed for selv og medbestemmelse på alle de områder, hvor det er muligt for den unge.

Med udgangspunkt i borgernes autismeprofiler, individuelle behov og ressourcer, tilrettelægger vi en hverdag præget af forudsigelighed og genkendelighed. De enkelte borgeres struktur er individuelt tilrettet. Vores holdning er forudsigelighed og genkendelighed i samtlige aktiviteter er grundsten for et ungeliv på egne præmisser.

Beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i Holeby, lidt uden for byen, i rolige omgivelser. Holeby er en lille landsby, men en lille købmand, hvor borgerne har mulighed for handle. Botilbuddet er ikke langt fra Aktivitets-og samværstilbuddet, og derfor kan deres faciliteter benyttes uden for dennes åbningstid.

Kontaktoplysninger

Har du brug for, eller lyst til at høre mere om vores tilbud kan du kontakte nedenstående ledere.

Souschef
Karin Maigaard
Telefon: 54 91 08 03

Teamleder
Louise Rasmussen
Telefon: 29 60 30 71