Flintebjerg Øst

Botilbuddet rummer 8 lejeboliger, efter alm. Nyttig lejeloven §105, hvor der til målgruppen ydes støtte efter §85. En af boligerne anvendes som aflastningslejlighed. Målgruppen er voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, i alderen 18+

Boliger af Flintebjer Øst set fra vejen

Målgruppen

Målgruppen har behov for varig støtte og vejledning omkring almindelige daglige funktioner såsom personlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.

Særligt for dette botilbud, er det er yngre mennesker med multible funktionsnedsættelser. Botilbuddet har derfor fokus på et indholdsrigt ungeliv tilpasset den enkelte unge. Der er ligeledes fokus på pårørende samarbejde – pårørende medinddragelse. Den enkelte unge sikres mulighed for selv- og medbestemmelse på alle de områder, hvor det er muligt for den unge.

De udfordringer de unge har i kraft af deres funktionsnedsættelser kompensere personalet for i den udstrækning det er muligt. Samtlige borgere i tilbuddet er afhængige af hjælpemidler af forskellig art samt afhængige af hjælp/støtte til samtlige aktiviteter. Vores holdning er spændende aktiviteter i trygt fælleskab med andre er byggesten for et ungeliv på egne præmisser.

Beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i Holeby, lidt uden for byen, i rolige omgivelser. Holeby er en lille landsby, men en lille købmand, hvor borgerne har mulighed for handle. Botilbuddet er ikke langt fra Aktivitets-og samværstilbuddet, og derfor kan deres faciliteter benyttes uden for dennes åbningstid.

Kontaktoplysninger

Har du brug for, eller lyst til at høre mere om vores tilbud kan du kontakte nedenstående ledere.

Souschef
Karin Maigaard
Telefon: 54 91 08 03

Teamleder
Louise Rasmussen
Telefon: 29 60 30 71