Karriere

I ledergruppen og MED-udvalget er vi optaget af at skabe rammer, så der er udviklingsmuligheder for den enkelte, hvilket er værdiskabende for løsning af kerneopgaven. 

Der er flere spor for udvikling, og vi er opmærksomme på at spotte talenter. Det foregår i dialog og i samarbejde med den enkelte, og der planlægges personlige udviklingsprocesser og karrierespor. 

Vi er nysgerrige på, om der er potentialer hos den enkelte medarbejder der kan realiseres i højere grad og kan kobles sammen med de fremtidige kompetencer, organisationen har behov for.  

Dialog om karriereudvikling foregår i en konstant bevægelse mellem refleksion, viden og praksis. 

Der er udviklingsmuligheder inden for mange områder. Der kan f.eks. nævnes, koordinator funktion, fagspecialister, vejleder for studerende, arbejdsmiljø og fagpolitiske indsatser. De indgår, sammen med den samlet personalegruppe og ledelsen, i en nøglerolle, som skal forme og eksekvere organisationsstrategier.

Vi fokuserer på, at medarbejdere og ledere med særlige kompetencer og talent, både opnår en individuel succes samt bidrager til organisationen med vidensdeling. På den måde spredes der værdifulde faglige ringe i vandet, til gavn for både organisation, medarbejdere og borgere. 

Vi ser det som en styrke, at der er flere faggrupper ansat. Derfor skal alle kunne arbejde tværfagligt og bidrage med forskellig viden, vinkler og metoder til løsning af kerneopgaven.

Igennem året er der forskellige temadage for at højne kvaliteten i det specielpædagogiske arbejde. Vi holder fælles temadage, og webinars der er relevant for alle.