Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbuddet jvf. §104 retter sig især mod personer med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Formålet er, at målgruppen, kan komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. 

Aktivitets- og samværstilbuddet har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen, samt skabe et indholdsrigt liv for de borgere, der har så store begrænsninger, at de ikke kan deltage i egentlig beskæftigelse i forhold til arbejdsmarkedet grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

luftfoto af aktivitets- og samvaerstilbuddet i Fuglse

Aktivitets- og samværstilbuddet yder støtte og omsorg, herunder sundheds og sansestimulerende aktiviteter som kan være aktiviteter, der medvirker til at forbedre kommunikation, give tryghed, forbedre trivsel, valgmuligheder og medindflydelse.

Aktivitets- og samværstilbuddet har en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. Tilbuddet har fokus på borgernes interesser og ønsker og støtter borgerne i at udfolde sig gennem oplevelser, kreativitet, motion og sociale relationer.