Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbuddet jvf. §104 retter sig især mod personer med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Formålet er, at målgruppen, kan komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. 

Aktivitets- og samværstilbuddet har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen, samt skabe et indholdsrigt liv for de borgere, der har så store begrænsninger, at de ikke kan deltage i egentlig beskæftigelse i forhold til arbejdsmarkedet grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

luftfoto af aktivitets- og samvaerstilbuddet i Fuglse

Aktivitets- og samværstilbuddet yder støtte og omsorg, herunder sundheds og sansestimulerende aktiviteter som kan være aktiviteter, der medvirker til at forbedre kommunikation, give tryghed, forbedre trivsel, valgmuligheder og medindflydelse.

Aktivitets- og samværstilbuddet har en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. Tilbuddet har fokus på borgernes interesser og ønsker og støtter borgerne i at udfolde sig gennem oplevelser, kreativitet, motion og sociale relationer.

Kontaktoplysninger

Har du brug for, eller lyst til at høre mere om vores tilbud kan du kontakte nedenstående ledere.

Souschef
Karin Maigaard
Telefon: 54 91 08 03

Teamleder
Suzzi Bonde
24806536