Valgfag

På STU tilbyder vi valgfag hver torsdag. Dagen starter i elevens egen klasse. Der er mulighed for morgenmad, som på ugens øvrige dage, og derefter er der et kort morgenmøde i klassen, inden eleverne går til deres respektive valgfag. Valgfagene udbydes og tilrettelægges med udgangspunkt i undervisernes kompetencer og elevernes behov og ønsker. Udbuddet af valgfag varierer og eleverne vælger for et halvt år ad gangen.

Udeliv og Adventure

Målet med Udeliv og adventure er, at blive virksom og handlekraftig ved både at bruge krop og hoved. Gennem konkrete og håndgribelige opgaver, trænes evnen til at kunne argumentere, udvikle ideer, samarbejde og være problemløsende. På Udeliv og adventure arbejdes der bl.a med kundskaber og færdigheder inden for følgende områder: Klargøring og optænding af bål, hygiejne- og fødevarebehandling, samt tilberedning af mad over bål, værktøjslære, sikkerhed, mountainbike, kano, magnetfiskeri, paddleboard, samt fysisk træning og motion.

en lille frø som sidder på en hånd

Køkken

Målet for valgfaget Køkken er, at udvikle færdigheder og kompetencer omkring madlavning og almen køkkenhygiejne. Eleven lærer, at mestre planlægning, at igangsætte og at færdiggøre en ret, hvor der tages udgangspunkt i, at eleven i fællesskab med de øvrige elever er aktiv i processen. Den enkelte elev får kendskab til simple sammensætninger af råvarer, der vil kunne afdække almene ernæringsbehov.

Målet er, at lære at tilberede god og sund mad, sammensætte menuer, lærer at handle ind, tilberede og anrette sund morgenmad, frokost, varm og kold mad, samt at bage. Der er mulighed for at tage hygiejnekursus og kursus i egenkontrol.

Elev og medarbejder står i skolekøkkenet og laver mad

Krea

Målet for Krea er, at få indblik i forskellige kreative udtryksformer, samt at få mulighed for at arbejde kreativt gennem æstetiske læreprocesser. Gennem konkrete opgaver og emner, arbejdes der med, at blive bevidst om processen fra idé til færdigt produkt, samt at træne og udvikle finmotoriske evner.

Vi har fokus på tålmodighedstræning, sociale og kommunikative kompetencer, koncentrationsevne, samarbejdsevne, selvindsigt, planlægning, samt udvælgelse af materialer og teknikker.

Skoleelev sidder og maler på en vase

Musik

Målet for Musik er at give indblik i musik som udtryksform, samt at opleve glæden og fælleskabsfølelsen i det sociale sammenspil. Vi arbejder hen imod, at den enkelte elev får kendskab til forskellige musikalske genrer, og får indblik i de forskellige instrumenter og deres roller i musikken. Vi har særligt fokus på musikalsk skabelse, musikteori, hørelære, genrekendskab og sammenspil.

To elever og to undervisere spiller på instrumenter

E-sport

Målet med e-sport er, at opnå kompetencer inden for strategi, planlægning, personlig udvikling, kommunikation, samarbejde, samt udvikling af digitale færdigheder. Valgfaget er delt i en praktisk og en teoretisk del. I den praktiske del, udvikles viden om forskellige spil og opnå praktiske spilfærdigheder.

I den teoretiske del arbejder vi bl.a. kommunikation, problemløsning, taktisk tænkning, samt holdsamarbejde. Fagets mål er, at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, som styrker den enkeltes aktive deltagelse i fritidslivet og andre miljøer.

Elev fra e-sportslinjen sidder foran sin computer

Ridefysioterapi

Målet for Ridefysioterapi er, at opnå styrkelse af balance, gangfunktion, koordination, spasticitet, ligevægtsfornemmelse og kropsholdning. Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som behandlingsredskab.

Ridefysioterapi anvender de tredimensionelle bevægelser fra hesten under skridtgang, som det primære element i behandlingen. Ved hjælp af hestens bevægemønstre, trænes den enkeltes elev bevægemønstre, balance og muskelstyrke.

elev der sidder på en hest