Aktiviteter

I Center for Handicap prioriterer vi fællesskabet via forskellige arrangementer. Vi har arrangementer og aktiviteter, der er bundet op på traditioner. Mange af disse traditioner, er traditioner for borgere hvor personalet er deltagende. Det kan blandt andet være den årlige motionsdag, der ligger i efteråret.

Gældende for mange af arrangementerne og aktiviteterne er, at de har fokus på, at højne trivslen hos såvel borgere som personale. Vi finder det vigtigt, at skabe rum for, at det sunde valg bliver det nemme valg. Det at vi indgår i fællesskaber, er med til at inspirere og dermed skabe udvikling. 

Vi arbejder løbende med event arrangementer, som er bundet op på de fokusområder og indsatser, der er gældende.