Arbejdsmiljøpåvirkninger

piktogram af samlingspunkt

Hvordan arbejder vi med arbejdsmiljøpåvirkninger og APV

Hver tredje år er der APV og trivselsundersøgelse og hvert år er der sikkerhedsrundering.

 

Fysiske påvirkninger

Vi arbejder med at mindske risikoen for fysiske på virkninger, ved at der en Amr med i indretning af lokaler. Opstår der udfordringer indeklimaet kontaktes Amr for at se på hvad, der kan gøres og om der skal udarbejdes en APV.

 

Muskelskelet-påvirkninger

Vi prioritere de rette hjælpemidler og har forflytningsvejledere i alle team. Dette for at sikre alle kan lave en god forflytning og derved forebygge arbejdsskader. Vi analysere løbende og vi har minimeret arbejdsskaderne.

 

Kemiske påvirkninger

Vi har valgt at have en eksterne database, derved sikre vi at vores arbejdspladsbrugsanvisninger og sikkerhedsdatablade er opdateret. Dette gør at vi minimere risikoen for sygdomme.

 

Biologiske påvirkninger

Vi udarbejder instrukser og vejledninger i forhold til medicin, bakterier/virus og andre smittefarlige stoffer. Vi sikre, at der altid er værnemidler til rådighed for at løse opgaven.

 

Psykiske påvirkninger

Vi vægter det psykiske arbejdsmiljø ved, at alle får sammen viden og kompetencer inden for belastningspsykologi og forråelse. Vi har fokus på anerkendende kommunikation både inde, ude og på tværs af organisationen.

 

Sociale påvirkninger

Vi har i fællesskab udarbejdet politikker for vold, mobning og seksuel chikane.Vi arbejder forebyggende og har nul tolerance.