Beskyttet beskæftigelse

Den Sociale Virksomhed er Lolland Kommunes beskæftigelsestilbud, jf. §103 i Lov om social service. Beskyttet beskæftigelse er til borgere der er mellem 18 og 65 år, som har begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke har mulighed for at opnå eller fastholde arbejde på normale vilkår for at deltage i arbejdsmarkedet. 

Beskyttet beskaeftigelse landbruget set fra luften

Et beskæftigelsestilbud hos DSV tilstræber derfor både at understøtte og udvikle den enkeltes behov for og evner til, at indgå i sociale sammenhænge, såvel som at tilføre den enkelte konkrete færdigheder. Med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau og motivation udarbejdes der i dialog med borgerne SMART mål. Der er fokus på progression hos den enkelte med henblik på videre beskæftigelse inden for det ordinære arbejdsmarked.

I DSV kan vi tilbyde beskæftigelse inden for en række områder. Arbejdsfællesskaberne er i Nakskov og er fordelt på to matrikler såvel ude som inde.

Kontaktoplysninger

Har du brug for, eller lyst til at høre mere om vores tilbud kan du kontakte nedenstående ledere.

Centerleder
Annette Moryl Hansen
Telefon: 51 29 08 51