Beskyttet beskæftigelse

Den Sociale Virksomhed er Lolland Kommunes beskæftigelsestilbud, jf. §103 i Lov om social service. Beskyttet beskæftigelse er til borgere der er mellem 18 og 65 år, som har begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke har mulighed for at opnå eller fastholde arbejde på normale vilkår for at deltage i arbejdsmarkedet. 

Beskyttet beskaeftigelse landbruget set fra luften

Et beskæftigelsestilbud hos DSV tilstræber derfor både at understøtte og udvikle den enkeltes behov for og evner til, at indgå i sociale sammenhænge, såvel som at tilføre den enkelte konkrete færdigheder. Med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau og motivation udarbejdes der i dialog med borgerne SMART mål. Der er fokus på progression hos den enkelte med henblik på videre beskæftigelse inden for det ordinære arbejdsmarked.

I DSV kan vi tilbyde beskæftigelse inden for en række områder. Arbejdsfællesskaberne er i Nakskov og er fordelt på to matrikler såvel ude som inde. Derudover er der et medieværksted i Maribo.