Implementering

Krogsbølleparkens medarbejdere har nu gennemført 6 undervisningsdage i LA2u og har derved fået viden om tryghedsplaner, trivselsplaner, læringsplaner, perspektivskifte, princippet om affektsmitte, mestringsstrategier og meget andet der tilsammen betyder, at medarbejderne nu har et fælles afsæt for at implementere metoden og de redskaber der ligger i LA2u. 

Det betyder, at fokus i projektet nu er på at bære al den tilegnede viden og egne refleksioner ud i botilbuddene og give det liv. Det gør medarbejderne, ved sammen at forpligtige sig til at italesætte egne refleksioner, stille nysgerrige spørgsmål til kollegers refleksioner, udvide eget perspektiv og fælles blive klogere på borgernes perspektiv. 

 

underviser og medarbejdere sidder i en undervisningssituation i et mødelokale

For at kunne understøtte at teori og redskaber får liv i Krogsbølleparken, laver implementeringsteamet forskellige tiltag i husene og i forbindelse med videndeling. Tiltagene er forskelligartede og afhænger af hvad der er brug for blandt kollegerne, men formålet er at holde øjet på bolden, at toget kører stødt videre og konsekvent at have LA2u nærværende i den daglige praksis. 

Faglige refleksioner, implementering og redskaber der nytter

Undervisning, implementeringsarbejdet og redskaberne i form af trygheds- og trivselsplaner er allerede begyndt at vise sin effekt. Medarbejdere oplever, at have bedre forudsætninger for at forebygge voldsomme episoder og i det daglige viser der sig små fremskridt for borgerne, i form af færre voldsomme episoder eller en bedre mestring af udfordringer. 

LA2u som metode, og de tilgange metoden bygger på, er dermed begyndt at vise sin effekt og derfor er opgaven fremadrettet for medarbejderne at gribe de gode erfaringer, holde dem foran sig og fortsætte videre med at være nysgerrig på borgerens perspektiv, på egen praksis og på hvordan borgeren bedst kan understøttes i sit hverdagsliv. 

""