LA2u i botilbuddet

En stor del af arbejdet med at implementere LA2u i Krogsbølleparken, består af at ændre arbejdsgange, ændre vaner og se praksis med nye øjne. Når borgerens perspektiv er i fokus, og når medarbejderne i Krogsbølleparken fokuserer på trivsel, sker der gradvise ændringer af praksis. Det kommer både medarbejdere og borgere til gode og efter et år i projektet, er der sket en markant nedgang i voldsomme episoder i Krogsbølleparken.

I videoen herunder fortæller implementeringsteamet om, hvilke metoder de bruger til at ændre praksis, implementere LA2u og hvilken effekt det har for borgerne.