Arbejdsmiljø

Vi ser et godt arbejdsmiljø som en ledelsesopgave, der udøves i tæt og trygt samarbejde med medarbejdere, arbejdsmiljøgruppen og MED-udvalget. Arbejdsmiljøet gennemføres ud fra de lagte strategier og ud til hver enkelt team.

Vi arbejder målrettet med et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på sundhed og trivsel både i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøgruppen er sammensat af ledere og valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljøgruppen har årligt planlagt fire fysiske møder og fire Skype møder. Derudover afholder vi møder ved akut opstået behov, som kræver en hurtig handling og temadage med relevante fokusområder. Arbejdsmiljørepræsentanterne er hver især koblet op på et antal teams i Center for Handicap i forhold til det daglige arbejdsmiljø. Hver arbejdsmiljørepræsentant har ekstra viden på et område, der arbejdes på tværs med. 

Vi udarbejder årshjul, hvor indsatser, der er aftalt centralt, bliver lagt ind sammen med de indsatser, som vi har prioriteret for det kommende år. I årshjulet fremgår det hvilke kompetencer, der skal arbejdes med og hvilke faglige input eller efteruddannelse, der er behov for at udvikle.

Vi vægter uddannelse højt for at have de kompetencer, der skal til for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.