Projekt Fælles Front mod Sygefraværet

Et højt sygefravær belaster ikke kun en arbejdsplads økonomisk, det har også indvirkning på medarbejdertrivslen og i sidste ende kvaliteten i kerneopgaven. Derfor har Center for Handicap i Lolland Kommune sat fokus på området for at nedbringe sygefraværet. 

Baggrunden for projektet

I efteråret 2021 havde Center for Handicaps Trio, som består af arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledergruppe, en temadag om sygefravær. 

På dagen blev temaets dilemmaer, tanker og overvejelser samlet i en ansøgning, som blev sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvilket resulterede i et beløb på 2.145.000,- til projektet. Projektets navn er ”Fælles front mod sygefravær – på Lolland Kommunes Center for Handicaps døgndækkede område”, hvor HR og Jobcentret i Lolland Kommune, indgår som samarbejdspartner i projektets styregruppe. 

Projektet ”Fælles front mod sygefravær – på Lolland Kommunes Center for Handicaps døgndækkede område” blev 24. maj 2022 startet op med kick off arrangement. Formålet med projektet, er at benytte en koordineret indsats for bedre at håndtere sygefraværet, til gavn for hele Center for Handicap. 

Sygdom er privat – men fravær er et fælles ansvar