Projekt Fælles Front mod Sygefraværet

Et højt sygefravær belaster ikke kun en arbejdsplads økonomisk, det har også indvirkning på medarbejdertrivslen og i sidste ende kvaliteten i kerneopgaven. Derfor har Center for Handicap i Lolland Kommune sat fokus på området for at nedbringe sygefraværet.

Baggrunden for projektet

I efteråret 2021 havde Center for Handicaps Trio, som består af arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledergruppe, en temadag om sygefravær.

På dagen blev temaets dilemmaer, tanker og overvejelser samlet i en ansøgning, som blev sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvilket resulterede i et beløb på 2.145.000,- til projektet. Projektets navn er ”Fælles front mod sygefravær – på Lolland Kommunes Center for Handicaps døgndækkede område”, hvor HR og Jobcentret i Lolland Kommune, indgår som samarbejdspartner i projektets styregruppe.

Sygdom er privat – men fravær er et fælles ansvar

Kick Off på projektet

”Vi har fået nedbragt vore sygefravær, men vi vil gerne have det endnu længere ned, men hvordan? Kan vi gøre noget anderledes i forhold til gennemsigtighed? Kan ledergruppen gøre noget andet?” Der var mange åbne spørgsmål, da centerleder Annette Moryl Hansen tirsdag d. 24. maj 2022, bød velkommen til Center for Handicap’s Kick Off arrangement i forbindelse med projektet ”Fælles front mod sygefravær”.

På dagen blev projektet gennemgået af projektets 3 eksterne konsulenter fra virksomheden ”På Tværs”. Hele projektets udgangspunkt handler om, at man har fokus på fraværet, hvor man arbejder ud fra problemstillingen som et kulturelt fænomen.
Flere undersøgelser viser nemlig, at en arbejdskultur med åbenhed og dialog omkring sygefravær har betydning for, om sygefraværet er højt eller lavt i en organisation og på den baggrund er der et stort fokus på arbejdskulturen.

For at blive klogere på den del, vil man gøre brug af observation som metode, hvor man vil anvende tilgangen Bottom Up, hvor grundtanken er medarbejderinvolvering. Man vil ligeledes være optaget af sygefraværssamtalen samt ledersparring gennem projektet.

Som afslutning på dagens program, blev de fremmødte inddelt i forskellige grupper, hvor temaet var: Dialog omkring sygefravær. For hvordan italesætter vi fravær? Taler vi hinanden hjem? Omtaler vi sygefraværet med mistillid?

Projektet er skudt i gang, og ved Kick Off arrangementet blev der allerede tilført en masse gode tanker og ideer til projektet. En spændende proces, som vi kommer til at følge de næste par år.