Café og Køkken

På café og køkken-linjen er undervisningen tilrettelagt, så der er en vekselvirkning mellem at lave mad individuelt til den enkelte elev, til hele STU eller til klassen. Der er fokus på de gode råvarer, madspild, god køkkenhygiejne, årstidens frugt og grønt, samt årets højtider. Eleven har oftest medindflydelse på udvælgelse af de retter, der skal laves, og er med i alle delprocesser.
Eleven er med til at læse opskrifter, lave indkøbslister, handle og lave selve retten.

To elever sidder i skolekøkkenet og spiser kage

Faglige mål

  • at eleven udvikler generelle fær- digheder og kompetencer omkring madlavning og almen køkkenhygi- ejne
  • at eleven øver evnen til at læse en opskrift og følge denne evt. ved brug af digitale hjælpemidler, samt udarbejder egen kogebog, svarende til elevens kognitive niveau
  • at eleven udvikler sine færdigheder i forhold til alle delprocesser til en given madret, herunder at læse en opskrift, læse ingredienslisten, at kunne lave en indkøbsseddel, følge en opskrift og lave retten efter forskrifterne og derefter servere retten. Fokus er ligeledes på borddækning, anretning, oprydning og opvask
  • at eleven udvikler sine finmotoriske evner
  • at eleven øver og udvikler sin evne til samarbejde
  • at eleven får viden om de officielle kostråd og om valg af råvarer, der vil kunne dække elevens almene ernæringsbehov
  • at eleven opnår færdigheder og kompetencer omkring madlavning, så denne vil kunne varetage egen livsmestring med så minimal støtte, som muligt

 

Det pædagogiske indhold

Der tages udgangspunkt i praktisk undervisning, hvor glæden ved og processen omkring madlavning er i fokus. Det tilstræbes, at de enkelte delopgaver skal kunne løses af eleven med så lidt pædagogisk støtte som muligt. Elever og undervisere samarbejder om udvælgelse af de retter, der skal laves, og underviser råder og vejleder i forhold til elevens kompetencer, så processen og oplevelsen af at lave mad bliver en succes.
Eleven præsenteres for og arbejder med et varieret udvalg af råvarer. Der vil være fokus på bæredygtighed og hygiejne.

 

Den pædagogiske metode

I undervisningen vil der være fokus på, hvor den enkelte elev befinder sig, og der vil være opmærksomhed på, at ikke alle har samme kompetencer.
Der arbejdes ud fra den anerkendende tilgang, og der lægges vægt på at få skabt en ramme, hvor eleven kan føle sig tryg og hermed højne muligheden for udvikling og læring. Der undervises individuelt ud fra ”zonen for nærmeste udvikling”. Det er et mål, at eleven vil opleve at have ansvar, og at der er brug for vedkommende, for dermed at højne elevens selvværdsfølelse.
Der opereres med principperne for ”Learning By Doing”, hvor der undervises både ud fra billeder og konkreter, så alle elever kan være med, ud fra de forudsætninger de hver især kommer med.

 

Arbejdsformer

Eleven arbejder både selvstændigt og i små grupper, afhængigt af den konkrete opgave. Instruktion og
vejledning foregår både individuelt og i fællesskab og tilrettelægges efter elevens behov.
I undervisningen præsenteres eleven for forskellige råvarer, herunder kød, grøntsager og mælkeprodukter, samt deres anvendelsesmuligheder.
Eleven vil blive præsenteret for simple sammensætninger, der tilsammen vil kunne dække et alment ernæringsbehov.
For at finde inspiration til valg af retter, vil der blive brugt fysiske kogebøger og forskellige digitale platforme, herunder Mad Trin for Trin, Valdemarsro, GoCook, Alletiders kogebog mm. Eleverne vil arbejde med almindelige redskaber og køkkenmaskiner, som fx håndmixer, blender og lign. Hovedsageligt redskaber, de kender fra deres eget hjem.

 

Evaluering

Fagenes indhold og tilrettelæggelse evalueres løbende, og elevens udbytte af undervisningen evalueres
halvårligt med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.

Der benyttes SMART-mål til opnåelse af formelle og uformelle kompetencer, som løbende dokumenteres i uddannelsesplanen.