Medieværkstedet

På Medieværkstedet udføres primært diverse bestillingsopgaver internt i vores organisation, eksempelvis opsætning og produktion af pjecer, intromapper, plakater, badges, undervisningsmateriale og mange andre tryksager.

Der arbejdes hovedsageligt i programmerne Photoshop, InDesign og Illustrator.

Alle opgaver tilrettelægges på en måde, så de i videst muligt omfang kan løses af borgerne, der ligeledes betjener vores badgemaskiner, spiralindbindingsmaskine og skæremaskine.

På Medieværkstedet prøver vi hele tiden at følge med tidens trend, og udvikle nye produkter. Dette fokus er vigtigt for os, da vi også er en del af ”ungeindsatsen” i Lolland Kommune.

Det sidste nye tiltag, er vores arbejde med 3D printer, som kan producerer alt fra nøgleringe, til kommunikationskonkreter til vores borgere i døgnboligerne.

Vi har en del praktikanter på Medieværkstedet med henblik på at få afklaret hvilke kompetencer de unge mennesker besidder og samtidig få afprøvet hvordan det er at være i en produktionsvirksomhed.